Chestionar pentru stabilirea nivelului de satisfacţie a clientului - Partea 2

Client
Adresă
Nr. înregistrare în registrul ŞL-Rg-02/a
Încercări solicitate
Respectarea cerinţelor din Trimitere
Vă rugăm a ne comunica dacă:
ProblemaRăspunsDetalii în caz de răspuns negativ
DANU
1. S-au efectuat toate analizele din trimiterile dvs.?
2. Încercările s-au efectuat în termenul stabilit?
3. Rezultatele au fost prezentate explicit?
Faţă de cele constatate de dvs. la acest capitol consideraţi că CMIML a respetat cerinţele trimiterii într-un mod:
excelent f. bun bun slab necorespunzător
B. Comportarea personalului
ProblemaRăspunsDetalii în caz de răspuns negativ
DANU
1. Personalul a colaborat corespunzător cu dvs. pentru stabilirea analizelor pe care le doriţi?
2. Personalul v-a comunicat în mod explicit aspectele privind recoltarea, comunicarea rezultatelor?
2. Personalul v-a efectuat recoltarea fără a vă genera nemulţumiri?
4. Personalul a colaborat corespunzător cu dvs. pentru rezolvarea problemelor apărute?
Faţă de cele constatate de dvs. la acest capitol consideraţi că CMIML s-a comportat:
excelent f. bine bun slab necorespunzător
Dacă puteţi face unele sugestii de îmbunătăţiri sau detalieri suplimentare referitoare la opţiunile exprimate de dvs. la acest capitol vă rugăm să le faceţi mai jos:
Alte observatii cu caracter general
Chestionarul a fost completat de:
Nume, prenume
Data