Chestionar pentru stabilirea nivelului de satisfacţie a clientului - Partea 1

Client
Adresă
Nr. contract / comandă
Încercări solicitate
Respectarea cerinţelor din comandă / contract
Vă rugăm a ne comunica dacă:
ProblemaRăspunsDetalii în caz de răspuns negativ
DANU
1. S-au efectuat toate analizele din trimiterile dvs.?
2. Încercările s-au efectuat în termenul stabilit?
3. Rezultatele au fost prezentate explicit?
3. Au fost respectate clauzele speciale (dacă au existat)?
Faţă de cele constatate de dvs. la acest capitol consideraţi că CMIML a respetat cerinţele comenzii / contractului într-un mod:
excelent f. bun bun slab necorespunzător
B. Comportarea personalului
ProblemaRăspunsDetalii în caz de răspuns negativ
DANU
1. Personalul a colaborat în faza de negociere la stabilirea metodelor de încercare adecvate?
2. Personalul a răspuns prompt solicitărilor?
3. Personalul a colaborat corespunzător cu clientul pentru rezolvarea problemelor apărute?
Faţă de cele constatate de dvs. la acest capitol consideraţi că CMIML s-a comportat:
excelent f. bine bun slab necorespunzător
Dacă puteţi face unele sugestii de îmbunătăţiri sau detalieri suplimentare referitoare la opţiunile exprimate de dvs. la acest capitol vă rugăm să le faceţi mai jos:
Alte observatii cu caracter general
Chestionarul a fost completat de:
Nume, prenume
Functia
Data
Director